mgr Anna Rybarczyk

Zakład naukowy: Zakład Prawa Karnego
Kontakt:
tel. (22)65-72-781
email: a.rybarczyk@inp.pan.pl

Mgr Anna Rybarczyk, ukończyła prawo w Akademii Leona Koźmińskiego (2018).

Pracę magisterską pt. „Kryminalizacja zabójstwa w polskim prawie karnym”, przygotowała pod kierunkiem dr hab. Celiny Nowak, prof. ALK i INP PAN.

Uczestniczy w Prawniczym Seminarium Doktorskim w Akademii Leona Koźmińskiego, przygotowując pracę doktorską z zakresu prawa karnego materialnego, pod opieką naukową dr hab. Celiny Nowak, prof. ALK i INP PAN.

Ukończyła aplikację adwokacką, od roku 2022 wykonuje zawód adwokata.

Prawo karne.

Postępowanie karne.

Polityka karna.

Pozycja obrońcy i taktyka obrony w postępowaniu karnym.

Karnoprawna problematyka przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstw seksualnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw wobec małoletnich.

Projekt “Alternatywy pozbawienia wolności w państwach postsocjalistycznych” 2021-2024 (Asystent w grupie pracowników naukowych).

Projekt „Vertical and horizontal cooperation in combatting organized fraud in the EU – VeHoCoinCOF” 2020-2022 (Asystent w grupie pracowników naukowych).

Projekt „Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad” 2019-2022 (Koordynator Projektu).