mgr Piotr Polak

Kontakt:
tel. (22) 826-75-71
email: p.polak@inp.pan.pl
dyżur: po wcześniejszym uzgodnieniu
 • 2004 – 2008 Publiczna Szkoła Muzyczna.
 • 2012 – 2017 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2014 ­– 2017 Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2016 – 2017 China University of Political Science and Law in Beijing.
 • od 2018 r. asystent w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
 • od 2018 r. asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
 • od 2018 r. współpraca z Fundacją Edukacji Parlamentarnej.

Teoria i filozofia prawa; Prawo konstytucyjne; Prawa człowieka; Prawo medyczne; Historia XX wieku; Filozofia nauki

Kierowane projekty naukowe:

 • Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym, pt. „Normatywny charakter (świata) wartości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego” (kierownik projektu, 2018 – 2019 r., INP PAN).
 • Uczestnik programu PROM (Mosty do Azji) – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (program finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej).
 • Współpraca z Instytutem Państwa i Prawa Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych w ramach umowy PAN-VASS.

Czasopisma:

 1. Związanie sądu wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wydanym w nieprawidłowo umocowanym składzie (refleksje na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt V SA/Wa 459/18), ZNSA 2020, nr 3, s. 62-86,
 2. P. Polak, J. Trzciński, Konstytucyjna zasada godności człowieka w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XL, 2018, s. 257-274,
 3. The normative value of the reference to God and Christianity in the preamble to the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 6 (46) 2018 r., s. 425-439.
 4. P. Polak, J. Trzciński, Konstytucyjna zasada godności człowieka w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XL, 2018, s. 257-274,
 5. The normative value of the reference to God and Christianity in the preamble to the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997, Przegląd Prawa Konstytucyjnego (w przygotowaniu).

Rozdziały w monografiach naukowych:

 1. Prawne aspekty transplantacji, [w:] Ciało ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej. Ujęcia transdyscyplinarne, red. nauk. J. Pawlikowski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020 r., s. 263-275,
 2. Filozoficzne znacznie wyjątku – refleksje na tle świata norm prawnych, [w:] Inność? Obcość? Norma?, Warszawa 2018, s. 23-45; Eryda 1(5)/2017, s. 45-68,
 3. Ochrona godności człowieka w prawie międzynarodowym, [w:] Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej, Nr 6 (2018), s. 74-100,
 4. Następstwa orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla prawodawcy (2009–2014), [w:] Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej, Nr 5 (2017), s. 69-92,
 5. Integracja przez prawo? Refleksje nad integracyjnym potencjałem prawa, [w:] Filozofia – Polityka – Integracja, Kraków 2016, s. 17-32,
 6. Zasada pierwszeństwa w prawie Unii Europejskiej, [w:] Mechanizmy integracji europejskiej, Poznań 2015, s. 121-136,
 7. Wolność sprawowania kultu religijnego a jej prawne ograniczenia, [w:] Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii, Warszawa 2015, s. 177-190.

Inne:

 1. Analiza ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny, Monitor Fundacji Edukacji Parlamentarnej, Nr 1 (1) – 2018, s. 23-26,
 2. Analiza ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, Monitor Fundacji Edukacji Parlamentarnej, Nr 2 (2) – 2018, s. 5-10,
 3. Analiza ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Monitor Fundacji Edukacji Parlamentarnej, Nr 3 (3) – 2018, s. 4-9,
 4. Analiza ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka, Monitor Fundacji Edukacji Parlamentarnej, Nr 2 (5) – 2019, s. 10-16,
 5. Analiza ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Monitor Fundacji Edukacji Parlamentarnej, Nr 3-4 (6-7) – 2019, s. 23-31,
 6. Egzamin na doradcę podatkowego. Ustny. Odpowiedzi na pytania otwarte. Odpowiedzi zgodne z uchwałą nr 28/VI/2017 z dnia 20 października 2017 r., Podatkowa Oficyna Wydawnicza 2017 (autor wybranych zagadnień z zakresu KPA i PPSA),
 7. Ustny egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte. Odpowiedzi zgodne z uchwałą nr 31/VI/2018 z dnia 23 lutego 2018 r., Podatkowa Oficyna Wydawnicza 2018 (autor wybranych zagadnień z zakresu KPA i PPSA),
 8. Egzamin ustny na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte. Odpowiedzi zgodne z uchwałą nr 4/VII/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r., Podatkowa Oficyna Wydawnicza 2019 (autor wybranych zagadnień z zakresu KPA i PPSA).