Strona główna » Pracownicy » Joanna Grygiel

Joanna Grygiel

Kontakt:

Prawo karne międzynarodowe (zwłaszcza działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego), mechanizmy zapobiegania torturom ONZ (zwłaszcza aktywność Komitetu Przeciwko Torturom oraz Krajowego Mechanizmu Prewencji), europejskie standardy ochrony praw oskarżonych i podejrzanych, konstytucyjne prawa i wolności człowieka i obywatela

Aplikantka adwokacka (od 2020), stypendystka stypendium rektora WPiA UAM dla najlepszych studentów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe (2018, 2019), praktykantka w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (2018), uczestniczka projektu naukowo-edukacyjnego pt. „12 lekcji o Konstytucji” (2018), uczestniczka międzynarodowej konferencji Model International Criminal Court University w Krzyżowej (2018).

  1. Ochrona małoletniego pokrzywdzonego podczas przesłuchania – standardy krajowe i europejskie, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2019, nr 9, s. 39-52.
  2. Skuteczne prawo dostępu do obrońcy [w:] M. Kusak (red.), Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie, Poznań 2020.