Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym


Celem Centrum jest:
  • badanie orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych,
  • analiza rozwoju międzynarodowego prawa karnego i jego związek z międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych,
  • podejmowanie interdyscyplinarnych badań nad problemem zbrodni międzynarodowych i ich definiowaniem,
  • badanie kryminologicznych aspektów zbrodni międzynarodowych: ich przyczyny, sposoby zapobiegania,
  • popularyzacja międzynarodowego prawa karnego przez organizację seminariów, spotkań i publikacje,
  • pozyskiwanie grantów na badanie problemów międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Przedmiot badań:

Przedmiotem badań jest szeroko rozumiana problematyka stosowania międzynarodowego prawa karnego. Jak odpowiada ono na wyzwania rzeczywistości? Czy Międzynarodowy Trybunał Karny jest ostatnim etapem w rozwoju międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości czy tylko elementem jego rozwoju? Jakie są dalsze perspektywy? Jak Państwa implementują międzynarodowe prawo karne do swoich porządków prawnych?

Badaniu poddawane jest między innymi orzecznictwo międzynarodowych trybunałów, doktryna z zakresu międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, międzynarodowe akty prawne a także polityki państw względem kwestii osądzania jednostek przed międzynarodowymi trybunałami karnymi.

Kierowniczka:
dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN

Członkowie:
prof. dr hab. Hanna Kuczyńska
dr Szymon Zaręba
Karolina Aksamitowska
Agata Helena Winkiel-Skóra

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa