Centrum Badań nad Przestępczością Gospodarczą


Centrum Badań nad Przestępczością Gospodarczą zostało powołane w Instytucie Nauk Prawnych PAN z dniem 1 maja 2020 r. Przedmiotem badań Centrum są aktualne zagadnienia zapobiegania i zwalczania szeroko pojętych przestępstw gospodarczych, zarówno z punktu widzenia teoretycznego, dogmatycznego, jak i w zakresie oceny praktyki funkcjonowania obowiązujących rozwiązań w rzeczywistości społecznej i gospodarczej.


Do podstawowych zadań Centrum należą:

  1. prowadzenie badań nad przestępczością gospodarczą oraz identyfikowanie zachowań mogących zakłócać prawidłowość funkcjonowania obrotu gospodarczego, które wymagać powinny penalizacji na gruncie prawa karnego,
  2. przygotowywanie analiz własnych i zleconych, jak również opinii prawnych z zakresu prawa karnego gospodarczego,
  3. podejmowanie współpracy z ośrodkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi, jak również instytucjami i organami państwa oraz instytucjami międzynarodowymi, w tym Unią Europejską, zajmującymi się problematyką przestępczości gospodarczej,
  4. podejmowanie działań popularyzatorskich poprzez organizowanie seminariów i konferencji naukowych, jak również organizowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących różnych aspektów przestępczości gospodarczej,
  5. podejmowanie współpracy z sektorem prywatnym w celu wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych projektów badawczych, eksperckich, edukacyjnych,
  6. pozyskiwanie grantów na badania związane z problematyką przestępczości gospodarczej oraz prawa karnego gospodarczego, również w aspekcie prawnoporównawczym.

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa tel.: 22/826-75-71