Centrum Prawa Wyznaniowego Porównawczego


Przedmiotem badań Centrum Prawa Wyznaniowego Porównawczego są przede wszystkim kwestie dotyczące praw i obowiązków wynikających z wolności religii oraz wewnątrzkrajowych i międzynarodowych regulacji jej ochrony (w szczególności analizowanie adekwatnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), ponadto zaś problemy związane z pluralizmem form stosunków Państwo-Kościół realizowanych we współczesnych uwarunkowaniach związanych z procesami, zagrożeniami i wyzwaniami o charakterze globalnym (m.in. emigracja, integracja, konflikty kulturowo-religijne, zachowanie pokoju religijnego).

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa tel.: 22 826 75 71