Seminarium naukowe „Nowy Pakt o migracji i azylu UE a wyzwania dla Polski”

W dniu 27 stycznia 2021 r. Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zorganizowało w godzinach 10.00-12.00 seminarium naukowe pt. „Nowy Pakt o migracji i azylu UE a wyzwania dla Polski”, realizowane w formule online na platformie MS Teams.

Europejski Pakt o migracji i azylu – nowa nadzieja czy wielkie rozczarowanie

Między odpowiedzialnością a solidarnością mechanizmy solidarnościowe w nowym Pakcie o Migracji i Azylu


Program:

  1. Wprowadzenie i powitanie – dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, kierownik Centrum.
  2. Wystąpienia panelistów i panelistek:
    • Europejski Pakt na rzecz migracji i azylu – nowa nadzieja czy wielkie rozczarowanie? – dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski.
    • Projekt nowej procedury granicznej UE – dr hab. Marcin Górski, Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN.
    • Między odpowiedzialnością a solidarnością: mechanizmy solidarnościowe w nowym pakcie o migracji i azylu – Marta Górczyńska, Uniwersytet Warszawski.
    • Dyskusja z udziałem uczestników i uczestniczek seminarium.

Pobierz program w pdf