Shelter law-making. Legal response to massive migration caused by Russian aggression against Ukraine

Logo Funduszu Wyszehradzkiego

Projekt współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Funduszy Wyszehradzkich finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Mężykowska, e-mail: amezykowska@gmail.com.


Opis projektu

Głównym celem projektu jest analiza instrumentów prawnych przyjętych przez władze publiczne w odpowiedzi na masowy napływ ludności do krajów V4 w związku z agresją Rosji na Ukrainę, a także porównanie rozwiązań i wyróżnienie tych, które okazały się najskuteczniejsze oraz przygotowanie zaleceń, które będą w stanie pomóc w postępowaniu z podobnymi nieoczekiwanymi wyzwaniami w przyszłości.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Aleksandra Mężykowska. Projekt będzie realizowany we współpracy z dr hab. Anną Młynarską-Sobaczewską, prof. INP PAN oraz Panem Piotrem Polakiem.

Projekt będzie realizowany przez następujących naukowców z instytucji partnerskich: JUDr. Věra Honusková, Ph.D z Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola (Czechy), Ms Réka Friedery, PhD, LLM z Instytutu Studiów Prawnych Centrum Nauk Społecznych w Budapeszcie (Węgry), Pani Miroslava Mittelmannová oraz Pani Dagmar Lantajova, z afiliacją Wydziału Prawa Uniwersytetu w Trnawie (Słowacja).


Partnerzy

Projekt “Shelter law-making: The legal response to the mass migration caused by Russian aggression against Ukraine” będzie prowadzony w latach 2023 to 2025 przez następujących partnerów:

  • Polska (INP PAN),
  • Czechy (Uniwersytet Karola),
  • Słowacja (Uniwersytet w Trnawie),
  • Węgry (Instytut Studiów Prawnych Centrum Nauk Społecznych w Budapeszcie).

  • Projekt finansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.