„e-Delib: Demokracja i wolności w erze cyfrowej. W kierunku e-demokracji prawa” (Międzynarodowa Sieć Badawcza 2021-2025)

Projekt “e-Delib : Démocratie et libertés à l’ère numérique. Vers une e-démocratie de droit” (Réseau de Recherche International 2021-2025) // « e-Delib : Democracy and Liberties in the Digital Age : Towards E-Democracy by Law » (International Research Network 2021-2025) finansowany przez Centre National de la Recherche Scientifique we Francji.

Koordynatorzy projektu: prof. Ariane Vidal-Naquet z Uniwersytetu Aix-Marseille i prof. Jeana-Philippe Derosier z Uniwersytetu w Lille

Koordynator polski: dr hab. Katarzyna Kubuj, kierowniczka Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej INP PAN


Ośrodki naukowe biorące udział w projekcie:

 • Francja – Uniwersytet Aix-Marseille
 • Francja – Uniwersytet w Lille
 • Belgia – Uniwersytet Katolicki w Louvain
 • Polska – Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Szwecja – Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie
 • Włochy – Uniwersytet Roma Tre

 • Projekt ma na celu zbadanie prawnych i politycznych przeobrażeń demokracji oraz gwarancji praw i wolności związanych z dynamicznym rozwojem nowych technologii i cyfryzacji życia publicznego, które wymagają ponownego przemyślenia paktu demokratycznego. Oparty jest na dwóch osiach badawczych umożliwiających utworzenie grup roboczych w tych obszarach: sfera poświęcona demokracji instytucjonalnej oraz sfera praw podstawowych.

  Tematy badawcze osadzone w dwóch wymienionych sferach:

  1. Kryzys Covid-19 (kryzys zdrowotny roku 2020 jest katalizatorem powiązań między technologią cyfrową, demokracją i prawami podstawowymi, co wskazuje potencjał nowych technologii, ale także zagrożenia jakie ze sobą niosą);
  2. Udział obywateli (tożsamość cyfrowa, głosowanie elektroniczne, kontrola obywatelska, demokracja partycypacyjna, związek między rządzącymi a rządzonymi, ochrona danych osobowych i prawo do poszanowania prywatności, prawa obywatelskie i polityczne oraz ustanowienie nowych praw właściwych dla technologii cyfrowej);
  3. Funkcjonowanie instytucji (przejrzystość i dostęp do instytucji, cyfrowe przesyłanie dokumentów, zdalne posiedzenia instytucjonalne oraz zdalne korzystanie z procedur, gwarancje prawa do sądu i do skutecznego środka odwoławczego);
  4. Odnowienie/redefinicja pojęć (refleksja nad sposobem, w jaki technologia cyfrowa rzuca wyzwanie i odnawia pojęcia demokracji instytucjonalnej i gwarancji praw podstawowych).

  Jednym z istotnych elementów tego projektu jest udział młodych badaczy (doktorantów) w corocznych Uniwersytetach letnich organizowanych przez wchodzące w skład sieci badawczej ośrodki naukowe.

  2022 – Uniwersytet letni w Rzymie
  Ekipa z Polski: Joanna Florecka (INP PAN), Maria W. Lewandowska (INP PAN), Kamil Łakomy (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Temat badawczy: „Judiciary digitalization and the guarantee of effective legal protection in the era of the COVID -19 pandemic (Polish case)”
  Zobacz publikację pokonferencyjną
  Zobacz galerię zdjęć

  2023 – Uniwersytet letni w Sztokholmie
  Ekipa z Polski: Aleksandra Łowicka (INP PAN), Anna Rozendaal (INP PAN), Kinga Włodarczyk (INP PAN)
  Temat badawczy: „Citizens’ Access to National E-Register”
  Zobacz galerię zdjęć

  2024 – Uniwersytet letni w Rzymie
  Ekipa z Polski: Karol Bieńkowski (INP PAN), Magdalena Rząca (INP PAN), Kalina Skwiecińska (INP PAN)
  Temat badawczy: “The issue of transparency and liability for use of artificial intelligence in public administration”

  2025 – Uniwersytet letni w Warszawie