Karol Bieńkowski

Zakład Prawa Karnego
Specjalista
email: k.bienkowski@inp.pan.pl

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2022). Pracę magisterską pt. „Świadczenie usług hazardowych w Internecie”, przygotował pod kierunkiem dr hab. Marka Świerczyńskiego, prof. UKSW.

Brał udział w rocznej wymianie w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie w Mariborze (Słowenia)

Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Oszustwa rolno-spożywcze a bezpieczeństwo żywności w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych” pod opieką naukową dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN.


Zainteresowania badawcze:

  • prawo karne
  • prawo karne międzynarodowe
  • przestępstwa rolno-spożywcze
  • bezpieczeństwo żywności
  • zdrowie publiczne.


Projekty: