dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN

Kontakt:
tel. 61 8520 260
email: andrzejewski.marek@wp.pl
dyżur: poniedziałki-czwartki, w godzinach 10.00-13.00

Prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i spadkowego, w tym w szczególności problematyka ochrony prawnej dziecka i rodziny, w tym relacja rodzice dzieci a więc m.in. obowiązek alimentacyjny, władza rodzicielska, piecza zastępcza, oraz wymiar sprawiedliwości w sprawach rodzinnych prawo zabezpieczenia społecznego

Kierownik i współwykonawca: Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawe realizacji zasad dobra dziecka oraz partycypacji: (Narodowe Centrum Nauki, UMO-2015/19/B/HS5/03014, pole badawcze: Dziecko w pieczy zastępczej)