Biotechnology, Patents and Human Rights in Europe : Innovations Concerning the Human Body

Mamy przyjemność poinformować, że w Edward Elgar Publishing ukazała się właśnie monografia Biotechnology, Patents and Human Rights in Europe : Innovations Concerning the Human Body autorstwa pracowników Zakładu Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej: dr hab. Heleny Żakowskiej-Henzler, dr Żanety Zemły-Pacuddr. Tomasza Zimnego. Publikacja stanowi efekt realizacji grantu NCN: Patentowa ochrona wynalazków dotyczących ciała ludzkiego a prawa podstawowe (2017-2019).

Autorzy monografii badają złożoną zależność między własnością intelektualną innowacji biotechnologicznych a prawami człowieka, zderzenie między dążeniem do innowacji, które mogą zaspokoić ludzkie potrzeby, a chęcią zapewnienia globalnego dostępu do technologii medycznych. Publikacja przedstawia przemyślane rozwiązania wyzwań związanych z ochroną praw człowieka wszystkich stron, na które mają wpływ patenty biotechnologiczne i inne odpowiednie prawa własności intelektualnej.

Wprowadzenie (An introduction into the current discussion about biotechnology, patents and human rights) i pierwszy rozdział publikacji (What is being patented? An inquiry into recent developments in life sciences through the lens of patents), dotyczące fundamentalnej kwestii w prawie własności intelektualnej, jaką jest zdolność patentowa wynalazków biotechnologicznych, są dostępne w sposób otwarty. Zachęcamy do lektury!


Patenty w dziedzinie innowacji biotechnologicznych, jak również ich egzekwowanie, zawsze wywoływały poważne napięcia z szeroką gamą praw człowieka, w szczególności z prawem do zdrowia, godności ludzkiej i prawem do nauki. Dlatego książka jest bardzo na czasie. Bada te interakcje z punktu widzenia prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego, oferując bardzo stymulującą analizę wielu prawnych i moralnych aspektów tego tematu, kładąc podwaliny pod etyczne podejście do prawa patentowego w przyszłości w dziedzinie biotechnologii. Prof. Christophe Geiger z Luiss Guido Carli University (Włochy).


Prof. Susy Frankel z University of Wellington (Nowa Zelandia), podkreślając kompleksowość książki, wskazuje, że powinni do niej sięgnąć badacze i decydenci, aby zrozumieć nie tylko jak działa prawo, ale i jak można je ulepszyć.


Wydawca: Edward Elgar Publishing
Autorzy: Helena Żakowska-Henzler, Żaneta Zemła-Pacud, Tomasz Zimny
Wydanie: 2023
ISBN: 9978-1-80392-025-2
ISBN: 978-1-80392-026-9
DOI: 10.4337/9781803920269
Ilość stron: 266
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN:


Zobacz inne książki wydane przez Autorów monografii, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:

 
Licencja przymusowa w prawie patentowym – cel i funkcje w ujęciu historycznym
Więcej informacji