Threats of Force and International Law : Practice, Responses and Consequences

W wydawnictwie Routledge ukazała się właśnie monografia dr Agaty Kleczkowskiej pt. „Threats of Force and International Law : Practice, Responses and Consequences”, będąca efektem realizacji projektu pn. Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad, finansowanego z środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w programie DIALOG.

Groźby użycia siły są nieodłącznym elementem komunikacji między niektórymi państwami. Przykładem jest chociażby kryzys w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną w latach 2017-2018, naznaczony wieloma groźbami ze strony obu stron. Jednak pomimo faktu, że państwa wydają się stosować groźbę użycia siły z nieograniczoną swobodą, to są one zakazane przez prawo międzynarodowe.

Niniejsza monografia przedstawia groźbę użycia siły z perspektywy praktyki państw w oparciu o analizę wielu przypadków, w których państwa w kreowaniu polityki międzynarodowej sięgnęły po tą groźbę. Autorka opisuje, czym jest groźby użycia siły, bada status zakazu groźby użycia siły jako normy prawnej oraz opisuje mechanizmy, którymi dysponują państwa w przypadku wystąpienia groźby, a także ich konsekwencje prawne zastosowania groźby użycia siły.

Książka jest więc nieocenionym źródłem informacji dla naukowców i badaczy z zakresu międzynarodowego prawa bezpieczeństwa, międzynarodowego prawa publicznego, prawa konfliktów zbrojnych i stosunków międzynarodowych.


Wydawca: Routledge
Autor: Agata Kleczkowska
Wydanie: 2023
ISBN: 9781003376026
DOI: 10.4324/9781003376026
Ilość stron: 146

Zobacz inne książki wydane przez Autorkę:

Użycie siły zbrojnej między państwami w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego

Więcej informacji