Legal Monographs

Anglojęzyczna seria wydawnicza INP PAN Legal Monographs ma na celu przedstawienie szanowanych i renomowanych monografii prawniczych oferujących wszechstronny przegląd najbardziej aktualnych przedmiotów z nauk prawnych. Misją serii jest publikowanie monografii o najwyższym standardzie, będących efektem grantów i projektów międzynarodowych.

Wydawane w serii publikacje mają istotne znaczenie nie tylko dla rozwoju nauki prawnej ale także szeroko pojętego otoczenia społeczno-gospodarczego i mają możliwość wpływania na debatę polityczną i proces stanowienie prawa.

Seria koncentruje się na aktualnych, skłaniających do myślenia tematach, które rozszerzają i wzbogacają akademicką debatę prawniczą. Monografie publikowane w serii są zawierają oryginalne, kompletne, istotne wyniki badań we wszystkich aspektach prawa. Seria obejmuje kluczowe badania teoretyczne i dogmatyczne we wszystkich dyscyplinach prawa. Cykl otwarty dla polskich i zagranicznych badaczy.

W ramach serii publikowane są monografie indywidualne i zbiorowe. Wszystkie publikowane w serii monografie spełniają najwyższe standardy akademickie i etyczne oraz podlegają dokładnej recenzji.

Redaktorem merytorycznym serii jest dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN. Autorami monografii publikowanych w serii są wybitni prawnicy polscy i zagraniczni oraz wybitni prawnicy. Różnorodne i mieszane doświadczenie autorów gwarantuje zróżnicowane i nieortodoksyjne spojrzenie na współczesną naukę prawniczą.

Dotychczas w ramach serii ukazały się następujące prace:

  • Mateusz Błachucki (ed.), International cooperation of competition authorities in Europe – from bilateral agreements to transgovernmental networks
  • Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-Połczyńska, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Roman Wieruszewski, Wpływ ONZ-owskiego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka