International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks (2nd edition)


Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się 2 edycja poprawiana i uzupełniona monografi pt.: „International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks” pod redakcją Mateusza Błachuckiego.

Monografia zbiorowa poświęcona jest współpracy międzynarodowej krajowych organów ds. konkurencji (NCA) państw członkowskich UE. Zostały w niej omówione przykłady współpracy dwustronnej (między właściwymi organami krajowymi z Niemiec i Austrii lub Czech i Słowacji), współpracy regionalnej (między nordyckimi właściwymi organami krajowymi) oraz współpracy w ramach sieci kontynentalnej (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych Dyrektywą ECN +). Książka zawiera również analizy krajowych doświadczeń we współpracy międzynarodowej (Włochy, Słowacja i Hiszpania). Omówione zostały także kwestie niezależności krajowych organów ds. konkurencji, podstawowych praw przedsiębiorstw, nadzoru nad współpracą międzynarodową krajowych organów ds. konkurencji.

Autorzy są zaangażowani w międzynarodową współpracę właściwych organów krajowych ds. konkurencji, pełniąc m.in. funkcje urzędników prowadzących postępowanie, członków międzynarodowych sieci organów ochrony konkurencji, doradców pozarządowych ds. sieci, naukowców doradzających sieciom i krajowym organom ochrony konkurencji, prawnych przedstawicieli przedsiębiorstw zaangażowanych w te postępowania lub członków innych instytucji zaangażowanych w ten proces.

Druga edycja monografii zawiera wszystkie opublikowane wcześniej artykuły, które zostały zaktualizowane i poprawione przez autorów, ponadto zawiera jeden dodatkowy artykuł autorstwa Margaridy Rosado da Fonseca, dotyczący portugalskiego prawa antymonopolowego.


Publikacja wydana w modelu OA pod patronatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, będąca efektem realizacji grantu NCN UMO-2016/23/B/HS5/03605 Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji, przyznanego dr hab. Mateuszowi Błachuckiemu, prof. INP PAN jest dostępna w repozytorium e-Biblioteka Prawnicza.

Opcjonalnie, zachęcamy do zapoznania się z jej poszczególnymi rozdziałami:

  Stephen Calkins
  Reflections on international cooperation – foreword (s. 15-20)
  10.5281/zenodo.5011848

  Mateusz Błachucki
  On the Phenomenon of International Cooperation of Ncas: from Networks of Authorities to Networks of People – Introduction (s. 21-26)
  10.5281/zenodo.5011867

  Cleo Alliston
  Better Connected: European Co-operation in Telecoms Cases (s. 27-33)
  10.5281/zenodo.5011888

  Andreas Bardong
  The EU Merger Working Group: Looking Through the Rear View Mirror (s. 35-44)
  10.5281/zenodo.5011907

  Mateusz Błachucki
  Supervision over the International Activities of National Competition Authorities (The Polish Experience) (s. 45-66)
  10.5281/zenodo.5011922

  Wolfagng Heckenberger
  Elements of an Effective Antitrust Compliance Programme (s. 67-81)
  10.5281/zenodo.5011925

  Erika Lovásová, Daniela Lukáčová
  Milestones and Challenges for Effective International Cooperation in Competition Matters: the Experience of the Slovak NCA (s. 83-97)
  10.5281/zenodo.5011926

  Adriana Meijide Vidal, Marta Garcia Álvarez
  Trends in Merger Control in Spain (s. 99-110)
  10.5281/zenodo.5011955

  Marta Michałek-Gervais
  Protection of the Fundamental Rights of Companies Under the ECN+ Directive: a Milestone or a Missed Opportunity? (s. 111-123)
  10.5281/zenodo.5011970

  Michele Pacillo
  International Cooperation and the Role of Multilateral Organisations: the Italian Experience (s. 125-132)
  10.5281/zenodo.5011987

  Martin Sauermann, Fabian Pape
  European Size of Transaction Tests within the EUMR’s Case Referral System and the German-Austrian Guidance Paper (s. 133-149)
  10.5281/zenodo.5012000

  Eduard Paulus
  How the Correlation of Public and Private Enforcement Affects International Cooperation Between Competition Authorities in Europe – a Legal Historic Review (s. 151-165)
  10.5281/zenodo.5012017

  Rita Prates, Ricardo Bayão Horta
  Cooperation in Multijurisdictional Merger Filings: the ECA Notice Mechanism (s. 167-181)
  10.5281/zenodo.5012040

  Rafał Stankiewicz
  ECN+ Directive and Projected Changes in Polish Competition Law: Towards the Political and Judicial Independence of the Polish Competition Authority (s. 183-195)
  10.5281/zenodo.5012041

  Maarit Taurula
  Background and Benefits of the Cooperation Agreement Between the Nordic Competition Authorities (s. 197-207)
  10.5281/zenodo.5012043

  David Viros
  Coperation in the Field of Competition Enforcement: Takeaways for National Competition Authorities from the Prevailing International Legal Landscape (s. 209-228)
  10.5281/zenodo.5012046

  Margarida Rosado da Fonseca
  Amendments to the Competition framework during Troika times in Portugal. A soft tool for enhancing enforcement a decade before ECN+ (s. 229-250)
  10.5281/zenodo.5012050


Recenzja publikacji autorstwa Jacoba Kornbecka, urzędnika Komisji Europejskiej (Youth Unit), została opublikowana w „Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht” 2021 nr 1.


Seria: Legal Monographs
Redaktor: dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN
Recenzje: dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW; dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66300-22-4 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-23-1 (ebook)
Ilość stron: 308
Format: książka (oprawa twarda), ebook: pdf w OA


Zobacz inne książki wydane przez dr. hab. Mateusza Błachuckiego, prof. INP PAN, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny

Więcej informacji


Osobowość publicznoprawna w świetle historii i doktryny prawa administracyjnego

Więcej informacji


Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Więcej informacji


20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 2. wydanie: 119 zł; 1. wydanie: 59,50 zł (twarda oprawa)

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia