Strona główna » Książki » International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks – Red. Mateusz Błachucki (2nd edition)

International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks – Red. Mateusz Błachucki (2nd edition)


Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się 2 edycja poprawiana i uzupełniona monografi pt.: „International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks” pod redakcją Mateusza Błachuckiego.

Publikacja wydana w modelu OA, będąca efektem realizacji grantu NCN UMO-2016/23/B/HS5/03605 “Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji”, przyznanego dr hab. Mateuszowi Błachuckiemu, prof. INP PAN jest dostępna w repozytorium e-Biblioteka Prawnicza


Monografia zbiorowa poświęcona jest współpracy międzynarodowej krajowych organów ds. konkurencji (NCA) państw członkowskich UE. Zostały w niej omówione przykłady współpracy dwustronnej (między właściwymi organami krajowymi z Niemiec i Austrii lub Czech i Słowacji), współpracy regionalnej (między nordyckimi właściwymi organami krajowymi) oraz współpracy w ramach sieci kontynentalnej (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych Dyrektywą ECN +). Książka zawiera również analizy krajowych doświadczeń we współpracy międzynarodowej (Włochy, Słowacja i Hiszpania). Omówione zostały także kwestie niezależności krajowych organów ds. konkurencji, podstawowych praw przedsiębiorstw, nadzoru nad współpracą międzynarodową krajowych organów ds. konkurencji.

Autorzy są zaangażowani w międzynarodową współpracę właściwych organów krajowych ds. konkurencji, pełniąc m.in. funkcje urzędników prowadzących postępowanie, członków międzynarodowych sieci organów ochrony konkurencji, doradców pozarządowych ds. sieci, naukowców doradzających sieciom i krajowym organom ochrony konkurencji, prawnych przedstawicieli przedsiębiorstw zaangażowanych w te postępowania lub członków innych instytucji zaangażowanych w ten proces.

Druga edycja monografii zawiera wszystkie opublikowane wcześniej artykuły, które zostały zaktualizowane i poprawione przez autorów, ponadto zawiera jeden dodatkowy artykuł autorstwa Margaridy Rosado da Fonseca, dotyczący portugalskiego prawa antymonopolowego. w Portugalii.


Recenzja publikacji autorstwa Jacoba Kornbecka, urzędnika Komisji Europejskiej (Youth Unit), została opublikowana w „Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht” 2021 nr 1.


Seria: Legal Monographs
Redaktor: Mateusz Błachucki
Recenzje: dr hab. prof. UKSW Bartosz Majchrzak, dr hab. prof. ILS PAS Grzegorz Materna
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66300-22-4 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-23-1 (ebook)
Ilość stron: 308
Format: książka (oprawa twarda), ebook: pdf w OA

Publikacja wydana pod patronatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta została wydana w modelu OA ze środków finansowanych przyznanych w grancie NCN Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji). Zachęcamy do lektury monografii w e-Bibliotece Prawniczej INP PAN.

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: drugie wydanie: 119, pierwsze wydanie: 59,50, ebook – OA

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.