Strona główna » Książki » International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks (2nd edition)

International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks (2nd edition)


Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się 2 edycja poprawiana i uzupełniona monografi pt.: „International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks” pod redakcją Mateusza Błachuckiego.

Monografia zbiorowa poświęcona jest współpracy międzynarodowej krajowych organów ds. konkurencji (NCA) państw członkowskich UE. Zostały w niej omówione przykłady współpracy dwustronnej (między właściwymi organami krajowymi z Niemiec i Austrii lub Czech i Słowacji), współpracy regionalnej (między nordyckimi właściwymi organami krajowymi) oraz współpracy w ramach sieci kontynentalnej (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych Dyrektywą ECN +). Książka zawiera również analizy krajowych doświadczeń we współpracy międzynarodowej (Włochy, Słowacja i Hiszpania). Omówione zostały także kwestie niezależności krajowych organów ds. konkurencji, podstawowych praw przedsiębiorstw, nadzoru nad współpracą międzynarodową krajowych organów ds. konkurencji.

Autorzy są zaangażowani w międzynarodową współpracę właściwych organów krajowych ds. konkurencji, pełniąc m.in. funkcje urzędników prowadzących postępowanie, członków międzynarodowych sieci organów ochrony konkurencji, doradców pozarządowych ds. sieci, naukowców doradzających sieciom i krajowym organom ochrony konkurencji, prawnych przedstawicieli przedsiębiorstw zaangażowanych w te postępowania lub członków innych instytucji zaangażowanych w ten proces.

Druga edycja monografii zawiera wszystkie opublikowane wcześniej artykuły, które zostały zaktualizowane i poprawione przez autorów, ponadto zawiera jeden dodatkowy artykuł autorstwa Margaridy Rosado da Fonseca, dotyczący portugalskiego prawa antymonopolowego.


Publikacja wydana w modelu OA pod patronatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, będąca efektem realizacji grantu NCN UMO-2016/23/B/HS5/03605 Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji, przyznanego dr hab. Mateuszowi Błachuckiemu, prof. INP PAN jest dostępna w repozytorium e-Biblioteka Prawnicza.

Opcjonalnie, zachęcamy do zapoznania się z jej poszczególnymi rozdziałami:


Recenzja publikacji autorstwa Jacoba Kornbecka, urzędnika Komisji Europejskiej (Youth Unit), została opublikowana w „Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht” 2021 nr 1.


Seria: Legal Monographs
Redaktor: dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN
Recenzje: dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW; dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66300-22-4 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-23-1 (ebook)
Ilość stron: 308
Format: książka (oprawa twarda), ebook: pdf w OA


Zobacz inne książki wydane przez dr. hab. Mateusza Błachuckiego, prof. INP PAN, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny

Więcej informacji


Osobowość publicznoprawna w świetle historii i doktryny prawa administracyjnego

Więcej informacji


Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Więcej informacji


20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 2. wydanie: 119 zł; 1. wydanie: 59,50 zł (twarda oprawa)

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.