Strona główna » Książki » 20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej

20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej


Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się kolejna publikacja zbiorowa inspirowana wiodącymi pracami badawczymi Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN: „20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej” pod redakcją Mateusza Błachuckiego i Grzegorza Sibigi.

Publikacja, poświęcona pamięci prof. dr hab. Teresy Górzyńskiej, w siedmiu częściach przedstawia szczegółowe zagadnienia związane z regulacją prawa do informacji publicznej. Wychodząc od zagadnień generalnych, takich jak m.in. rola orzecznictwa sądów administracyjnych w kształtowaniu prawa do informacji publicznej (artykuły prof. dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej, prof. UKSW, dr hab. Przemysława Szustakiewicza, prof. UczŁ, dr Łukasza Nosarzewskiego), przez zagadnienia konstytucyjne, formy udostępnienia informacji publicznej, uprawnienia informacyjne, ograniczenia prawa do informacji publicznej, po problematykę zwalczania bezczynności podmiotów zobowiązanych i karnoprawnej ochrony prawa dostępu do informacji.


Prof. dr. hab. Rafał Stankiewicz w recenzji wydawnicze podkreślił:

„Redaktorzy monografii, stawiając przed sobą niezwykle ambitne zadanie podsumowania w 20-lecie obowiązywania ustawy o dostępie do informacji publicznej dotychczasowego dorobku normatywnego i orzeczniczego, wypełnili je w tym obszarze we współpracy z wieloma wybitnymi znawcami problematyki dostępu do informacji publicznej w sposób niezwykle satysfakcjonujący. Otrzymujemy bowiem do rąk publikację odnoszącą się do tak ważkich aspektów tej problematyki, jak istota pojęcia dostępu do informacji publicznej, rodzajów i zakresu informacji publicznej, zasad postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej oraz odmowy jej udostępniania, sądowej kontroli administracji w sferze dostępu do informacji publicznej, czy w końcu gwarancji dostępu do informacji publicznej i jej granic. Obok rozważań teoretycznych praca zawiera opracowania podejmujące kwestie praktyczne, w dużej części również odnoszące się do bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych. Istotną wartość publikacji stanowi przede wszystkim niezwykle wysoki poziom merytoryczny poszczególnych tekstów, ich aktualność. […] Jest ona opracowaniem posiadającym cechy kompletności oraz spójności.”


Redakcja: dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN; dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN
Recenzja: dr hab. Rafał Stankiewicz
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66300-66-8 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-67-5 (ebook)
Ilość stron: 542
Format: książka (oprawa twarda), ebook: pdf


Zobacz inne książki wydane przez dr. hab. Mateusza Błachuckiego, prof. INP PAN i dr. hab. Grzegorza Sibigi, prof. INP PAN, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny

Więcej informacji


International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks

Więcej informacji


Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Więcej informacji


Osobowość publicznoprawna w świetle historii i doktryny prawa administracyjnego

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 105,00 zł (wydanie w twardej oprawie), e-book: 73,50 zł

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.