Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny


Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się pierwsza monografia z serii: „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN” – monografia Mateusza Błachuckiego: Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny.

Z recenzji wydawniczych:

„Praca interdyscyplinarna przygotowana przez Mateusza Błachuckiego stanowi novum w polskiej doktrynie prawa. Dotychczas nie ukazało się w Polsce kompleksowe dzieło traktujące o międzynarodowej czy ponadnarodowej współpracy organów administracji. Z tej perspektywy zarówno pomysł pracy, jak i jego realizacja, zasługują na uznanie. Szacunek budzi ilość wykorzystanej przez Autora literatury zagranicznej; z tego względu książka Mateusza Błachuckiego rozwija i wzbogaca polską naukę prawa”.

Dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN

„Książka […] stanowi unikatową pozycję na rynku wydawniczym. Praca prezentuje wysoki poziom metodologiczny i merytoryczny, jest spójna i nowatorska. Ujawnia niezwykle ambitny zamysł badawczy Autora oraz starannie przemyślaną koncepcję analizy złożonego problemu badawczego”.

Dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW

„Przedmiotowa monografia jest rezultatem wielopłaszczyznowych badań, zakładających spojrzenie na ponadnarodowe sieci z punktu widzenia polskiego porządku prawnego. Interesujące i oryginalne są rozważania autora odnoszące się do wpływu sieci na prawo materialne. Monografia wypełnia istotną lukę w polskiej literaturze prawa administracyjnego”.

Dr hab. Rafał Stankiewicz,WPiA UW


Autor: dr Mateusz Błachucki
Recenzje: dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN, dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW, dr hab. Rafał Stankiewicz
Seria wydawnicza: Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna INP PAN
ISBN: 978-83-950165-4-7 (książka)
e-ISBN: 978-83-950165-5-4 (ebook)
DOI: 10.5281/zenodo.1494958
Ilość stron: 688


Zobacz inne książki wydane przez dr. hab. Mateusza Błachuckiego, prof. INP PAN, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Osobowość publicznoprawna w świetle historii i doktryny prawa administracyjnego

Więcej informacji


International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks

Więcej informacji


Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Więcej informacji


20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 200 zł brutto

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia