Strona główna » Książki » Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019


Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych ukazała się praca zbiorowa „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019” pod redakcją dr hab. Mateusza Błachuckiego, prof. INP PAN i dr hab. Grzegorza Sibigii.

Monografia jest efektem inspirującej dyskusji, jaka towarzyszyła konferencji Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN poświęconej zmianom kodeksu postępowania administracyjnego, które miały miejsce w latach 2017–2019. Publikacja zawiera wzbogacone o wnioski z dyskusji i na nowo opracowane teksty referatów oraz artykuły nadesłane po konferencji. Zmiana kodeksu prawa administracyjnego z 2017 r. była najpoważniejszą od ponad dwóch dekad nowelizacją kodeksu. Dotyczyła nie tylko istniejących norm, ale także wprowadzała wiele nowych przepisów i jednostek redakcyjnych. Zmiany te, pomimo ich szerokiego zakresu, zostały wprowadzone niezwykle pośpiesznie, co tym bardziej tłumaczy potrzebę analizy ich zasadności oraz doświadczeń w stosowaniu nowych regulacji. We Wstępie redaktorzy zauważyli: „Jakkolwiek mogłoby się wydawać, że tak fundamentalna nowelizacja kodeksu powinna na pewien czas powstrzymać ustawodawcę przed dokonywaniem kolejnych, to jednak doświadczenia lat 2018–2019 pokazały, że kodeks postępowania administracyjnego podlega właściwie ciągłym zmianom. Nie sprzyja to niestety pewności prawa i ma negatywny wpływ na kodeks jako systemową regulację określonej sfery stosowania prawa”. Toteż publikacja stawia sobie za cel przedstawienie i ocenę wprowadzonych w latach 2017–2019 szczegółowych zmian w kodeksie, a także analizę konsekwencji ich wejścia w życie oraz sformułowanie postulatów w zakresie dalszych zmian w postępowaniu administracyjnym. Zarówno publikacja jak i poprzedzająca ją konferencja stanowią wyraz stałych badań prowadzonych w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN oraz współpracy z głównymi ośrodkami naukowymi i badaczami prawa administracyjnego z całej Polski. Bez wątpienia prezentowana pozycja wydawnicza będzie pomocna w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a także będzie stanowić inspirację do dalszych badań naukowych.


Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego stanowi jeden z kluczowych aktów prawnych w dziedzinie prawa publicznego. Ostatnie lata to czas istotnych zmian tego źródła prawa. Doniosłości regulacji prawnej postępowania administracyjnego i jej znaczenia dla sytuacji prawnej jednostki towarzyszy szerokie zainteresowanie doktryny i praktyki prawniczej. Znajduje to odzwierciedlenie w licznych publikacjach, o zróżnicowanym charakterze i rozmiarze […] Patrząc na monografię i jej zakres, dotychczasowy dorobek i pozycję naukową jej redaktorów, dobranie zespołu autorów poszczególnych tekstów (w szczególności ich afiliacje naukowe, ale też doświadczenie praktyczne) publikację książki pod red. prof. INP PAN dra hab. Mateusza Błachuckiego i dra hab. Grzegorza Sibigi uważam za celową i w pełni uzasadnioną.

z recenzji dra hab. Adama Habudy, prof. INP PAN

[Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone w latach 2017-2019] są istotne zarówno dla teorii jak i praktyki. Książka opisuje te zmiany w sposób kompleksowy, na wysokim poziomie merytorycznym. Na jej łamach głos w dyskusji zabierają zarówno teoretycy, jak i sędziowie sądów administracyjnych. Często wzajemnie się uzupełniając. W ten sposób publikacja stanowi spójne dzieło. Zawarte w niej opracowania mają charakter oryginalny, a zamieszczone tam artykuły pozwalają z jednej strony na ocenę opisywanych rozwiązań, z drugiej zaś stanowią cenne źródło informacji koniecznych do stosowania prawa, Po lekturze zaś całej monografii można sformułować ogólne wnioski dotyczące roi i znaczenia wprowadzonych w kodeksie postępowania administracyjnego zmian. Można się nawet pokusić, w oparciu o wybrany obszar referencyjny, do ogólnej oceny polskiej legislacji w ostatnich latach.

z recenzji dr hab. Agnieszki Piskorz-Ryń, prof. WPiA UKSW


Redakcja: dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN; dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN
Recenzja: dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN, dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. WPiA UKSW
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66300-17-0 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-18-7 (ebook)
Ilość stron: 493
Format: książka (oprawa twarda), ebook: pdf


Zobacz inne książki wydane przez dr. hab. Mateusza Błachuckiego, prof. INP PAN i dr. hab. Grzegorza Sibigi, prof. INP PAN, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny

Więcej informacji


International Cooperation of Competition Authorities in Europe: From Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks

Więcej informacji


Osobowość publicznoprawna w świetle historii i doktryny prawa administracyjnego

Więcej informacji


20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: książka: 180 zł, ebook: 149 zł

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.