Strona główna » Książki » Basic Research

Basic Research

W ramach serii wydawniczej publikowawne są krótkie monografie prawnicze prezentujące w sposób kompleksowy aktualne, podstawowe zagadnienia prawne, mające istotne znaczenie dla otoczenia społeczno-gospodarczego we wszystkich dziedzinach życia, w tym bezpośredniego stosowania prawa przez obywateli. Przygotowane pozycje staną się inspiracją do dalszych pogłębionych studiów nad poruszanymi w nich zagadnieniami.

Wszystkie monografie wydawane w postaci publikacji elektronicznych w serii Basic Research, publikowane są w modelu Open Access na licencji CC-BY 4.0 i są dostępne w repozytorium INP PAN e-Biblioteka Prawnicza.


W serii ukazały się:

  • Małgorzata Łączkowska-Porawska (red.), Dziecko-rodzice-państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych edukacyjnych i przemocy domowej
  • Marek Andrzejewski (red.), Status osób małoletnich – piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie