Basic Research

 

W ramach serii wydawniczej publikowane są krótkie monografie prawnicze prezentujące w sposób kompleksowy aktualne, podstawowe zagadnienia prawne, mające istotne znaczenie dla otoczenia społeczno-gospodarczego we wszystkich dziedzinach życia, w tym bezpośredniego stosowania prawa przez obywateli. Przygotowane pozycje staną się inspiracją do dalszych pogłębionych studiów nad poruszanymi w nich zagadnieniami.

Wszystkie monografie wydawane w postaci publikacji elektronicznych w serii Basic Research, publikowane są w modelu Open Access na licencji CC-BY 4.0 i są dostępne w repozytorium INP PAN e-Biblioteka Prawnicza.

Redaktorem prowadzącym serii jest dr hab. Małgorzata Łączkowska-Porawska, prof. INP PAN.


W serii ukazały się:

  • Marek Andrzejewski (red.), Status osób małoletnich – piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie (Warszawa 2020)
  • Małgorzata Łączkowska-Porawska (red.), Dziecko-rodzice-państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych edukacyjnych i przemocy domowej (Warszawa 2020)
  • Ewa Suknarowska-Drzewiecka, Uprawnienia rodzicielskie pracowników (Warszawa 2021)
  • Mateusz Błachucki, Osobowość publicznoprawna w świetle historii i doktryny prawa administracyjnego (Warszawa 2021)
  • Sylwester Szczepaniak, Akty prawa miejscowego – aktualne problemy w świetle doktryny i orzecznictwa (Warszawa 2021)
  • Beata Włodarczyk, Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału (Warszawa 2021)
  • Paweł Waszkiewicz (red.), Media społecznościowe w postępowaniu karnym (Warszawa 2022)