Frontier Research

W serii „Frontier Research” wydawane są krótsze objętościowo monografie w języku polskim i angielskim prezentujące efekty pionierskich, poznawczych, teoretycznych i praktycznych badań z zakresu nauk prawnych, prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych i przełomowych wyników, zmieniające rozumienie otoczenia prawnego i mające wysoki walor aplikacyjny w przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Wszystkie monografie wydawane w postaci publikacji elektronicznych w serii „Frontier Research” publikowane są w modelu Open Access na licencji CC-BY 4.0.

Redaktorem prowadzącym serii jest dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN.

Serię zainicjowała publikacja dr Mariny Foltea pt. „EU-Tobacco Industry agreements and beyond”, będąca efektem realizacji projektu w programie PMI Impact.