Strona główna » Struktura badawcza INP PAN » Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym

Centrum Badań nad Prawem MigracyjnymCentrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN powstało w listopadzie 2020 r.

Celem działania Centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad prawem związanym z mobilnością ludzi oraz praktyką jego stosowania. Badania prowadzone w ramach Centrum integrują przedstawicieli i przedstawicielki różnych dziedzin i gałęzi prawa oraz innych badaczy i badaczki z zakresu nauk społecznych zajmujących się analizowaniem źródeł przepisów dotyczących ludzkiej mobilności i skutków ich implementacji. Badania obejmują sytuację imigrantów i imigrantek dobrowolnych i przymusowych w Polsce oraz obywateli i obywatelek polskich za granicą.


Do podstawowych działań Centrum należą:

 • prowadzenie badań nad szeroko rozumianym prawem regulującym mobilność ludności – badania będą obejmować przede wszystkim analizę przepisów polskich, europejskich i międzynarodowych, w tym między innymi: prawa o cudzoziemcach, prawa azylowego i uchodźczego, praw człowieka, prawa karnego i przepisów dotyczących zjawiska handlu ludźmi, przepisów odnoszących się do zatrudnienia i praw socjalnych pracowników migracyjnych w Polsce lub za granicą;
 • prowadzenie badań nad orzecznictwem sądów krajowych i międzynarodowych dotyczącym mobilności ludności;
 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań empirycznych na temat procesów stosowania prawa dotyczącego migracji dobrowolnej i przymusowej oraz wpływu tych procesów na społeczności migrantów i społeczeństwo kraju przyjmującego;
 • integracja wewnątrzśrodowiskowa badaczy i badaczek prawa migracyjnego mająca na celu rozwój tej gałęzi prawa;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi;
 • współpraca z praktykami oraz praktyczkami stosującymi przepisy prawa migracyjnego, jak również z instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się prawem migracyjnym i azylowym lub działającymi na rzecz migrantów i migrantek (dobrowolnych i przymusowych);
 • pozyskiwanie grantów na badania oraz działalność popularyzatorską;
 • prowadzenie działalności upowszechniającej wiedzę o prawie migracyjnym i wyniki badań empirycznych na temat jego stosowania w praktyce (m.in. organizowanie seminariów, opracowanie tekstów naukowych i popularnonaukowych).

Zespół Centrum tworzą badacze i badaczki prawa migracyjnego, uchodźczego i azylowego związani zawodowo z Instytutem Nauk Prawnych PAN lub badacze i badaczki spoza INP PAN zaproszeni do współpracy. Wiodący badacze w dziedzinie prawa migracyjnego i jego implementacji prowadzący swoją aktywność naukową w Polsce i za granicą są zapraszani do współpracy w ramach Centrum w charakterze członków lub członkiń Rady Naukowej.


W dniu 27 stycznia 2021 r. Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zorganizowało seminarium naukowe pt. „Nowy Pakt o migracji i azylu UE a wyzwania dla Polski”.

Europejski Pakt o migracji i azylu – nowa nadzieja czy wielkie rozczarowanie

Między odpowiedzialnością a solidarnością mechanizmy solidarnościowe w nowym Pakcie o Migracji i Azylu


Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk ma przyjemność zaprosić na seminarium naukowe pt. „Nowy Pakt o migracji i azylu UE a wyzwania dla Polski”, które odbędzie się 27 stycznia 2021 r. w godzinach 10.00-12.00 na platformie MS Teams.


Program:

 1. Wprowadzenie i powitanie – dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, kierownik Centrum.
 2. Wystąpienia panelistów i panelistek:
  • Europejski Pakt na rzecz migracji i azylu – nowa nadzieja czy wielkie rozczarowanie? – dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski.
  • Projekt nowej procedury granicznej UE – dr hab. Marcin Górski, Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN.
  • Między odpowiedzialnością a solidarnością: mechanizmy solidarnościowe w nowym pakcie o migracji i azylu – Marta Górczyńska, Uniwersytet Warszawski.
  • Dyskusja z udziałem uczestników i uczestniczek seminarium.

Pobierz program w pdf

Kierownik Centrum – dr hab. Witold Klaus, prof. INP PANwitold.klaus@gmail.com
Sekretarzyni Centrum – mgr Monika Szuleckam.szulecka@inp.pan.pl

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa