Strona główna » Zakłady naukowe » Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym

Centrum Badań nad Prawem MigracyjnymCentrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN powstało w listopadzie 2020 r.

Celem działania Centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad prawem związanym z mobilnością ludzi oraz praktyką jego stosowania. Badania prowadzone w ramach Centrum integrują przedstawicieli i przedstawicielki różnych dziedzin i gałęzi prawa oraz innych badaczy i badaczki z zakresu nauk społecznych zajmujących się analizowaniem źródeł przepisów dotyczących ludzkiej mobilności i skutków ich implementacji. Badania obejmują sytuację imigrantów i imigrantek dobrowolnych i przymusowych w Polsce oraz obywateli i obywatelek polskich za granicą.


Do podstawowych działań Centrum należą:

 • prowadzenie badań nad szeroko rozumianym prawem regulującym mobilność ludności – badania będą obejmować przede wszystkim analizę przepisów polskich, europejskich i międzynarodowych, w tym między innymi: prawa o cudzoziemcach, prawa azylowego i uchodźczego, praw człowieka, prawa karnego i przepisów dotyczących zjawiska handlu ludźmi, przepisów odnoszących się do zatrudnienia i praw socjalnych pracowników migracyjnych w Polsce lub za granicą;
 • prowadzenie badań nad orzecznictwem sądów krajowych i międzynarodowych dotyczącym mobilności ludności;
 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań empirycznych na temat procesów stosowania prawa dotyczącego migracji dobrowolnej i przymusowej oraz wpływu tych procesów na społeczności migrantów i społeczeństwo kraju przyjmującego;
 • integracja wewnątrzśrodowiskowa badaczy i badaczek prawa migracyjnego mająca na celu rozwój tej gałęzi prawa;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi;
 • współpraca z praktykami oraz praktyczkami stosującymi przepisy prawa migracyjnego, jak również z instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się prawem migracyjnym i azylowym lub działającymi na rzecz migrantów i migrantek (dobrowolnych i przymusowych);
 • pozyskiwanie grantów na badania oraz działalność popularyzatorską;
 • prowadzenie działalności upowszechniającej wiedzę o prawie migracyjnym i wyniki badań empirycznych na temat jego stosowania w praktyce (m.in. organizowanie seminariów, opracowanie tekstów naukowych i popularnonaukowych).

Zespół Centrum tworzą badacze i badaczki prawa migracyjnego, uchodźczego i azylowego związani zawodowo z Instytutem Nauk Prawnych PAN lub badacze i badaczki spoza INP PAN zaproszeni do współpracy. Wiodący badacze w dziedzinie prawa migracyjnego i jego implementacji prowadzący swoją aktywność naukową w Polsce i za granicą są zapraszani do współpracy w ramach Centrum w charakterze członków lub członkiń Rady Naukowej.

Webinarium “Deterrence of immigrants – the case of Poland”

W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbyło się webinarium organizowane przez Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN oraz Åbo Akademi University pt. “Deterrence of immigrants – the case of Poland”. Seminarium było prowadzone w języku angielskim.

Program:

9.00-10.00 – Introductory presentations

Stephen Phillips, Åbo Akademi University, Deterrence of asylum seekers as a deliberate state policy

Witold Klaus, Migration Law Research Centre at the Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences, Chasing asylum seekers away: Governmental practices aimed at deterring people seeking international protection from coming to Poland

Marcin Princ, Adam Mickiewicz University in Poznań and Migration Law Research Centre ILS PAS, Deterrence as an example of modern methods of administrative actions towards foreigners

10.00 – 11.00 – Open discussion

The webinar was chaired by Magdalena Kmak, Åbo Akademi University and Migration Law Research Centre ILS PAS.

Abstrakty wystąpień znajdują się w pliku.W dniu 27 stycznia 2021 r. Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zorganizowało seminarium naukowe pt. „Nowy Pakt o migracji i azylu UE a wyzwania dla Polski”.

Europejski Pakt o migracji i azylu – nowa nadzieja czy wielkie rozczarowanie

Między odpowiedzialnością a solidarnością mechanizmy solidarnościowe w nowym Pakcie o Migracji i Azylu


Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk ma przyjemność zaprosić na seminarium naukowe pt. „Nowy Pakt o migracji i azylu UE a wyzwania dla Polski”, które odbędzie się 27 stycznia 2021 r. w godzinach 10.00-12.00 na platformie MS Teams.


Program:

 1. Wprowadzenie i powitanie – dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, kierownik Centrum.
 2. Wystąpienia panelistów i panelistek:
  • Europejski Pakt na rzecz migracji i azylu – nowa nadzieja czy wielkie rozczarowanie? – dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski.
  • Projekt nowej procedury granicznej UE – dr hab. Marcin Górski, Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN.
  • Między odpowiedzialnością a solidarnością: mechanizmy solidarnościowe w nowym pakcie o migracji i azylu – Marta Górczyńska, Uniwersytet Warszawski.
  • Dyskusja z udziałem uczestników i uczestniczek seminarium.

Pobierz program w pdf

Kierownik Centrum – dr hab. Witold Klaus, prof. INP PANwitold.klaus@gmail.com
Sekretarzyni Centrum – mgr Monika Szuleckam.szulecka@inp.pan.pl

Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa