Kryminologia

W serii wydawniczej Zakładu Kryminologii INP PAN pod redakcją prof. dr hab. Ireny Rzeplińskiej pt. Kryminologia ukazują się oryginalne prace empiryczne i teoretyczne z dziedziny kryminologii – m.in. studia nad przestępczością i sprawcami przestępstw, studia wiktymologiczne, studia nad instytucjami wymiaru sprawiedliwości, polityką kryminalną i penitencjarną oraz prace dotyczące metod badawczych i koncepcji teoretycznych w kryminologii. Wydawane monografie i prace zbiorowe zawierające opis i analizę aktualnych problemów kryminologicznych, m.in. obraz przestępczości w Polsce, charakterystykę sprawców czynów zabronionych, w tym zagadnienie skuteczności ich resocjalizacji, oraz badania dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Seria będzie obejmowała również prace z zakresu wiktymologii i polityki kryminalnej. Celem stawianym przed wydawanymi monografiami jest przede wszystkim przedstawienie badań empirycznych i wyników analiz przeprowadzonych na ich podstawie. Publikowane monografie będą zawierać również opracowania teoretyczne.

Serię zainaugurowała księga pamiątkowa prof. dr hab. Ireny Rzeplińskiej pt. „Po co nam kryminologia”, w której zamieszczono prace kryminologów: badaczy uznanych i młodszych naukowców ze wszystkich ośrodków krajowych. Publikacja jest nie tylko swoistym uhonorowaniem całokształtu pracy naukowej Profesor Rzeplińskiej ale jednocześnie jest cennym przekazem informacyjnym o dylematach i wyzwaniach współczesnej kryminologii, prowadzonych badaniach naukowych ich metodologii i aplikacji praktycznych oraz ustawodawczych.

Wydawnictwo INP PAN jest otwarte na publikacje prac zarówno doświadczonych jak i młodych kryminologów. W serii wydawane są monografie jedno lub wieloautorskie, jak również redagowane prace zbiorowe.

Wszystkie prace złożone w Wydawnictwie INP PAN przechodzą proces recenzji (wewnętrznych oraz zewnętrznych). Wynik recenzji decyduje o skierowaniu ich do publikacji.

W serii ukazały się dotychczas:

  • „Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej” red. Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska – Fajst, Paulina Wiktorska, Konrad Buczkowski,
  • Justyna Włodarczyk-Madejska „ Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich”.